Find løsninger til din virksomhed

Se de mange løsninger herunder  - se dem igennem eller søg efter dem


BUM model ​Afregningmodul

Send fakturaer pr. e-mail ​​POLKA Værdiansættelse

Ordrestyring Komme/gå-registreringer

Akkordløn til plukkere m.v. ​​Rutestyring af opgaver

Automatisk kontering af UTS dokumenter Kvalitetssikring

Sagsstyring ​​Aktivitetsstyring

Driftsfællesskab​ Kontraktstyring - Abonnementsstyring

Microsoft 365 integrationer Google integrationer

Vej og Park løsning Kontakt- og besøgsstyring

Workflow bilagsgodkendelse af leverandørfakturaer ​​Sagsfordeling

Fakturering PDF - XML - UBL - Peppol Rapportgenerator​

Skovsystem ​​Pyntegrønt og juletræer

Fraværsregistrering Rollebaseret brugerrettighedsstyring

Flextid ​Lønsystem

Facility management ​Produktionsstyring

Spejlregnskab - bogføring i flere regnskaber på én gang ​FAS

Områdestyring - Grønne områder og veje ​​​Vagtplan

Rekvisitionsmodul ​​Dataudveksling med andre systemer API - SOAP - REST - 

E-mail afsendelse via egen SMTP / Microsoft 365 Tidsregistrering - maskinregistrering - vareforbrug

Likviditetsbudget