Forbrugsafregning
Opkrævning for levering af ydelser

Forbrugsafregningen kan håndtere mængde ydelser og faste ydelser fra f.eks. Vand, Spildevand og Affald.
Alle oplysninger er centreret omkring forbrugssted med kunde/ejer oplysninger, samt
målere, leverancer samt de aktuelle ydelser til opkrævning af såvel mængde og pris samt
faste ydelser.
Der er indbygget ejerskifte med opgørelser. På ejeren findes aftale og betalingsoplysnin-
ger.

Opkrævninger når du ønsker

Der kan køres et valgfrit antal a’conto opgørelser på valgfri datoer.  
Årsopgørelsen indeholder aflæste data fra Web eller telefon, hvorfra mængder beregnes
og laves til en opgørelse. Tidligere opkrævet a’conto modregnes til en samlet opgørelse pr.
forbrugssted.  Ikke betalte saldi kan indregnes.

Når indbetalinger mangler

Betalingskontrol, rente og rykkerprocedure er indbygget på kuner/ejer med automatisk
udligning med indbetalinger fra betalingsaftaler, banker eller direkte. Rykker procedure
kan overdrages til skat.

Bogføring og statistik direkte i debitormodul og i finans - i flere selskaber


Bogføring foretages pr. selskab med opgørelse og automatisk kontering i de tilhørende selskaber.  
Statistik på forbrug, ydelser i kr. og mængder.Tilbage til oversigt