Likviditetsbudgettering out of the box


Likviditetsbudgettering er også en mulighed. Budgettet bliver beregnet ud fra de seneste regnskabstal, og budgetopfølgning kan nemt periodeforskydes efterhånden som virkeligheden overtager budgetperioderne.


Få mere viden