Aktiviteter hjælper til bedre økonomisk information

Aktiviteter er alt det som virksomheden/organisationen ”gør” for at løse sine opgaver. Det kan fx være at renholde kontoret, visitere klienter, behandle sager, udføre pleje, udvikle IT system, gennemføre projekt, planlægge opgaver, lave økonomirapporter, holde møder, gennemføre evaluering, osv. (aktiviteter kan altid udtrykkes som udsagnsord).

Aktiviteter skal understøtte løsning af kerneopgaver og bidrage til realisering af virksomhedens mål.

Ved hjælp registrering af tid og forbrug på aktiviteter og sager kan Brugerdata A/S´s løsninger danne informantion om økonomien i gennemførte projekter.

Aktiviteter er en del af Aktivitets- og ressourcestyring, der omhandler koblingen mellem de aktiviteter, der udføres, og den ressourceanvendelse, som en virksomhed eller offentlig institution har.Tilbage til oversigt