Værktøjet til styring af faste købs– og salgsaftaler, huslejeopkrævning o.lign.

Købsaftaler

Kontrakten kan være en købsaftale, der er knyttet til leverandøren. Når kontrakten ud-
løses virker det som en afregning til den pågældende leverandør af ydelser (institutioner)
Eksempel på købskontrakt kan være institutionsafregning.

Salgsaftaler

Kontrakten kan være en salgskontrakt, der er knyttet til kunden. Når kontrakten udløses
dannes automatisk en faktura til kunden, der sendes efter regler for opsætning til kunden.
 Eksempel på salgskontrakt kan være fakturering af plejeaftaler, rengøringskontrakter eller huslejeopkrævning.

Styr på faste købsaftaler
Styr på faste salgsaftaler
Overblik over aftaler og deres værdi.
Automatisk bogføring af køb
Automatisk fakturering af salg
Overblik over ydelser og deres pris.  
Nem prisregulering.
Aftaler ”glemmes” ikke.                                                                    
Brugerdata leverer effektiv kontraktstyring til flere brancher.  Tilbage til oversigt