Service

Servicebranchen er kendetegnet af løbende kundeaftaler. Vi er klar til at skabe smidig it-sammenhæng i dine planlægnings og udførelses- processer, vende dine udfordringer til gevinster og sikre en rentabel forretning


Kommuner

Med den stadigt stigende fokus på effektivisering og udlicitering er det vigtigt at kommunernes egne udførende afdelinger har foden på den økonomiske puls i deres forretningsområde. Vi leverer løsninger, der understøtter egen drift og outsourcing på flere niveauer. 


Forsyning

Forsyningsvirksomheder er virksomheder, der er omfattet af en lang række love og bestemmelser for, hvordan der administreres og aflægges regnskab.

At de ofte er egentlige koncerner med delvist fælles personale og andre fælles faciliteter nødvendiggør en omfattende fordeling af omkostninger selskaberne imellem.

Flere oplysninger


Maskinstationer og maskinhandlere

Brugerdata har i mere end 20 år lavet økonomistyringsløsninger for driftsfællesskaber og maskinstationer indenfor land- og skovbrug.

Vores løsninger er nu udvidet til også at kunne løse de administrative opgaver hos maskinhandlere. 


Mange andre

brancher......

Brugerdatas løsninger kan skaleres  til virksomheder i mange størrelser og brancher. De basale regnskabsopgaver kan løses indenfor konkurrencedygtige priser og indeholder mindst lige så mange gode funktioner som vore højtråbende kolleger. Funktioner, der gør regnskabsføring til en leg.

Hos Brugerdata synes vi regnskabsføring skal være let og give brugerne en positiv indstilling til regnskabsføring. Modsat nogle af vore kolleger, så synes vi ikke regnskabsføring er være kedelig.....

Kontakt os og få en skarp pris på løsning af dine enkle bogføringsopgaver.Malere, murere, tømrere, elektrikere....

Håndværkere af forskellig slags har administrative processer som er indeholdt i Brugerdatas løsninger.

Der er både enkle tilbud og egentlige projektopgaver, der kalder på en økonomisk styring og en løbende registrering af såvel forbrug af materialer, medarbejdere og brug af værktøj og maskiner.

Brugerdata A/S leverer løsninger til opgavestyring, tids- og maskintidsregistrering, som er enkle og nemme at bruge for medarbejdere. Den integrerede økonomiløsning giver ledelsen er godt overblik over de økonomiske konsekvenser af den løbende anvendelse af maskiner og medarbejdere. 


Flere oplysninger

Land & Skovbrug

Økonomistyring i land- og skovbrug er præget af en mange anlægsaktiver i form af produktionsarealer og maskiner.

Brugerdata A/S har i mange år været leverandør til land- og skovbrug og har løbende udviklet på løsningerne, så de på bedst måde understøtter ejendommenes drift.

Skovsystemet er en af de få standardløsninger, der er udviklet specielt til virksomheder med skovdrift.Anlægsgartnere og entreprenører

Hos mange anlægsgartnere og entreprenører er det økonomiske puslespil meget sværere at lægge end at lægge fliser i mønster. 

I den stadige strøm af tilbud og behandling af indkomne ordrer bliver det krumtappen i virksomhedens økonomiske drift at have fokus på indtægter og udgifter til medarbejdere og maskiner.

Brugerdata A/S leverer løsninger til opgavestyring, tids- og maskintidsregistrering, som er enkle og nemme at bruge for medarbejdere. Den integrerede økonomiløsning giver ledelsen er godt overblik over de økonomiske konsekvenser af den løbende anvendelse af maskiner og medarbejdere. 


Flere oplysninger