IT værktøjet til nåletræer

Sæsonen for juletræer og pyntegrønt er en hektisk periode, hvor det gælder om at have overblik over sine nåletræer.

Brugerdata A/S har et modul til at styre hele processen.

Til højre er en oversigt over tilmeldte træer og deres placering på skov, afdeling og litra/bede.

Man kan følge træer registreret på salgsordrer og fakturerede træer og hermed løbende følge med i, hvilke trækvaliteter og størrelser der aktuelt er til rådighed og hvor de er placeret.

Registreringer af træerne, ordrer og fakturaer genbruges igennem hele den administrative proces.

Modulet håndterer bl.a. fældning og læssepladser.

Den totale administrative løsning


Administrative skovopgørelser
Fakturering og kundestyring
Lageropgørelser
Kreditorstyring
Lønafregning og lønsystem
Afregning entreprenører
Afregning af købt træ
Hugst– og Salgsstatistik
Skovarbejder appTilbage til oversigt