BDTid

BDTid er for virksomheder, der blot har behov for en tidsregistreringsløsning, der opfylder kravene i ny Lov om arbejdstid (EU Arbejdstidsdirektiv). Den indeholder mulighed for registrering af arbejdstid, pauser, sygdom, ferie og andet fravær. 

Der kan tilknyttes arbejdstidsskemaer til medarbejdere, så medarbejderne kan opfylde lovens krav ved blot at tilrette registreringerne, hvis der er afvigelser fra den aftalte arbejdsplan.

De gennemførte registreringer kan godkendes af en leder. Hvis virksomhedens medarbejdere er opdelt i hold eller afdelinger, kan dette også indstilles, så bestemte ledere får adgang til kun at kontrollere de medarbejdere, de skal.

Priser og tilmelding Se præsentation af BDTid på Youtube

Herunder vises skærmbilleder og beskrivelser af de mest grundlæggende funktioner i BDTid.

Det er enkel tidsregistrering for alle.

Registrering af tid

Registrering af dagens tid kan ske på flere måder. 

1. Fra Dashboard kan komme- og gå tid registreres .

2. Fra eksisterende arbejdstidsskema kan registreres ske automatisk 

3. I overfor viste billede kan registrering indtastes.

Registrering af sygdom

Fra forsiden/Dashboard kan Ikon for sygdom aktiveres. Ovenstående billede åbner, hvor sygdom kan registreres for flere dage på én gang.

Registrering af ferie

Fra forsiden/Dashboard kan Ikon for Ferie aktiveres. Ovenstående billede åbner, hvor sygdom kan registreres for flere dage på én gang. 

Kalendervisning

I kalendervisning kan du hurtigt se, om du har registreret på alle relevante dage. Du kan se om det er arbejdstid, syge- eller feriedage.

Du kan også se helligdage, og se om dine registreringer er godkendt eller afvist.

Rediger Arbejdstidsskema

Administratorer kan oprette en række arbejdstidsskemaer, der kan tilknyttes den enkelte medarbejder. Arbejdstidsskemaer kan indeholde flere uger, der ikke er ens, men hvor møsteret gentages ud i fremtiden. Når en medarbejder ændrer arbejdstid, ændre administrator hvilken dag, der skiftes mellem det gamle og det nye skema.

Importer Brugere

Når man starter, er det nemt at indlæse nye brugere. De kan oprettes manuelt eller fx skrives i en .csv fil i dette format:

e-mail adresse,"Navn",password. 

Administrer brugere

Her oprettes brugere, deres rettigheder tildeles og der er adgang til deres registreringer.

Godkend registreringer

Brugeres registreringer til godkendes af medarbejdere med rettighed til det. Registreringer kan godkendes enkeltvis eller for alle på én dag og registreringer kan afvises til medarbejderen, der herefter forventes at rette den. Administratoren kan også vælge selv at ændre en registrering.

Download registreringer

Gennem aktivering af knappen downloades registreringer i en .csv fil, der kan åbnes lokalt i et regneark som fx Excel eller Google Sheets.