BUM MODEL
Bestiller - Udfører - Modtager Den kommunale opgavestyringsmodel i en fuldt elektronisk udgave med ordreforsendelse i UBL2.0 dokumenter

BUM model er et redskab til styring af offentlige ydelser. Den anvendes på bl.a. vej og park, ældre-, beskæftigelses-, voksenhandikap- og på børne- og ungeområdet.

I BUM-modellen fokuseres på leverandørrollen og myndighedsrollen som to selvstændige adskildte roller.

  • Bestiller - (myndigheden/bestilleren) skal fokusere på brugernes behov og samtidigt praktisk omsætte kommunens serviceniveau gennem visitation og beskrivelse af ydelser 
  • Udfører - (udføreren: offentlig eller privat udfører) er den der leverer ydelsen til modtageren
  • Modtager - (modtageren/brugeren) er den, der modtager ydelsen

Brugerdatas løsning til opgavestyring understøtter den hele BUM model - også i form at UBL2.0 dokumenter med indlejret billeddokumentation.Tilbage til oversigt