Effektiv planlægning af opgaveafvikling

Med Rutestyring af opgaver kan man planlægge rækkefølge i opgaveudførelse og tildele opgaveruter til medarbejdere og/eller arbejdshold.

Hvis man som servicevirksomhed, der udfører periodisk tilbagevendende opgaver, kan rutestyringen af opgaver dannes fra kontrakter oprettet i Brugerdata.

Opgaverne kan man vælge kun at bruge til planlægning, men de kan også anvendes til registrering af anvendt tid, anvendte maskiner og anvendte materialer, som man fx bruger til tekniske serviceordrer.Tilbage til oversigt