Tidsregistrering kan du få hos mange leverandører, men hos Brugerdata A/S får du mere end detTidsregistrering er bygget sammen med hele økonomistyringen, så man kan høste ekstra fordele i dagligt brug.

Vores princip om, at man ved én enkelt tidregistrering automatisk får dannet bogføring og fakturering med registrering på både sager og aktiviteter er unik.​​​​​​Få mere viden til løsning af dine opgaver​​​​​​


Enkel og brugervenlig

Forudsætningen for en effektiv tidsregistrering er, at den kan udføres uden at de registrerende medarbejdere føler det er en daglig irritation. I vores løsninger laves både tid-, maskintids-, og vareforbrugsregistrering i én og samme registrering. 

Flere måder at registrere tid på

Tidsregistrering skal ske der hvor medarbejderne er. Der kan registreres tid på medarbejderes IT arbejdsplads, på en fælles PC til flere medarbejdere på samme fysiske arbejdsplads eller registrering kan ske mobilt på smartphone eller tablet. Mobil tidsregistrering kan udføres online og offline når den mobile dataforbindelse ikke fungerer, fx i dybe kældre, i skove og andre områder med dårlig GSM dækning.

Direkte tidsregistrering eller komme/gå

Der kan vælges enten blot at registrere tiden eller komme/gå funktioner kan anvendes - også med pauseregistrering.

Vagtplan, overtid, flekstid - vi holder styr på det hele

Vores tidsregistrering kan hjælpe dig med enhver tidsregistreringsopgave. Vores løsninger rækker længere end de fleste.

Nye krav til registrering af arbejdstid og pauser 

Nye krav om registrering af arbejdstid, der gælder fra 1. juli 2023 bliver også en del af Brugerdatas tidsregistreringsløsninger. Kontakt os og hør mere om de nye funktioner.