Afregn for modtagne varer eller ydelser

Med afregningsmodulet kan man afregne for modtagne varer og/eller ydelser.

Afregninger er i flere brancher en indarbejdet måde at dokumentere og betale for modtagne varer, hvor en faktureringskøb ikke er smidig nok. 

Det bruges ofte i forbindelse med kommisionshandel.

Der findes standardfunktioner i afregningsmodulet, hvor du kan danne afregninger fra fakturaer korrigeret for en provisionsbetaling og du kan danne afregninger fra oprettede rekvisitioner.

Det er også muligt at danne afregninger på grundlag af importerede data via en snitflade fra andre systemer som fx. vægtsystemer.

Afregn kontrakter - Kontrakt modulet kan periodisk danne afregninger til leverandører.Tilbage til oversigt