+45 6442 1663 brugerdata@brugerdata.dk
Follow us
Afregn for modtagne varer eller ydelser

Med afregningsmodulet kan man afregne for modtagne varer og/eller ydelser.

Der findes standardfunktioner, hvor du kan danne afregninger fra fakturaer korrigeret for en provisionsbetaling og du kan danne afregninger fra oprettede rekvisitioner.

Det er også muligt at danne afregninger på grundlag af importerede data via en snitflade fra andre systemer som fx. vægtsystemer.

Afregn kontrakter - Kontrakt modulet kan periodisk danne afregninger til leverandører.Tilbage til oversigt