+45 6442 1663 brugerdata@brugerdata.dk
Follow us
Sagsfordeling af omkostninger

Formålet med sagsfordeling er at fordele registreringer fra en sag ud på et nærmere defineret antal sager/aktiviteter.


Eksempelvis en skralderute – hvor rutens omkostninger fx fordeles på 15 sagsnumre, som kan være veje, parkeringspladser og lignende efter en procent-mæssig fordeling.

Sagsfordeling forenkler og gør regnskabsopgørelser til bedre beslutningsgrundlag.Tilbage til oversigt