IT værktøjet til skovbrug

Alle effekter af træ registreres og indtastes eller indlæses fra skovningsmaskine eller håndterminal.
Registreringerne forsynes med oplysninger om medarbejder eller entreprenør, som grundlag for lønafregning og entreprenørafregning.
De enkelte effekter kan forsynes med liste og kunde. Klassificering kan løbende ændres. Registreringerne genbruges igennem hele den administrative proces.

Der fremkommer målelister og lagerlister til brug for salgsvurdering.
Ved salg laves revideret måleliste samt fakturakladde, der kan redigeres.
Løn og entreprise afregning redigeres og sendes til afregning.
Afregning af indkøbt træ kan dannes automatisk. Alt bogføres automatisk ved udskrift på kunde, lager, sager, konti og hugststatistik.

Den totale administrative løsning


Administrative skovopgørelser
Fakturering og kundestyring
Lageropgørelser
Kreditorstyring
Lønafregning og lønsystem
Afregning entreprenører
Afregning af købt træ
Hugst– og Salgsstatistik
Skovarbejder appTilbage til oversigt