Udvikling af administrativ software siden 1984

Brugerdata A/S startede som konsulentfirma i 1984 og har derfra udviklet sig til et softwarehus, der udvikler egne totalløsninger. Vores langsigtede strategi bygger på, at vi gennem solid finansiering og løbende udvikling af løsningerne sikrer, at Brugerdata A/S eksisterer på lang sigt for dermed at beskytte brugernes investering.

Vi startede med udvikling og drift af en applikation til Godsejere, der havde et behov for administration af træregistrering, hugstregnskab, fakturering og skovløn.

Næste skridt var udvikling af et Time/Sag system, der kunne give de samme brugere en bedre økonomistyring for hele deres ejendom med de mangeartede aktiviteter, der kendetegner Godser: Trædyrkning, landbrug, udlejning af boliger. Der blev tilføjet et lønsystem, til lønafregning og afregninger til SKAT.

Næste udvidelse var tilknytning af et finanssystem, der efterfølgende blev udvidet til at kunne sammensætte koncernregnskaber og budgetter.

Vores direkte, tætte og lange samarbejde med vores brugere er afgørende for den fortsatte udvikling. Vi har kundeforhold, der indtil nu har strakt sig over mere end 30 år. Både vi og vore kunder udvikler sig hele tiden som nye opgaver, arbejdsmetoder og teknologier bliver en del af vores hverdag.


Vi arbejder hver dag for at forbedre vores kunders administration - præcis med de faciliteter, som de ønsker sig. Også for din virksomhed.

Vi leverer alt fra lønsystem, tids- og maskinregistrering  - også komme/gå - til de registrerede digitale standard bogføringssystemer  BD Hybrid fob790837 og BD Cloud fob414940.Brugerdata A/S er til for vores kunder.