BD Cloud/ BD WebØkonomi og BD WebTid

 

Programmernes indhold

Brugerdata A/S leverer BD WebØkonomi - Webudgaven af BD Hybrid Økonomistyringsprogrammer, som også indeholder et digital bogføringssystem.

BD Cloud/ BD WebØkonomi og BD WebTid er bygget med en browserbaseret brugerflade. Funktionsområderne og database er de samme som BDHybrid, men brugerfladerne er her samlet i én enkelt brugerflade, hvorfra der adgang til programmets funktioner.

BD Cloud / WebØkonomi, som er hovedprogrammet – fremstår med bedre oversigter, mere intuitiv betjening og opslagsfunktioner, så man fx fra en finanspostering via opslag kan gå direkte til faktura, som finansposteringen er et resultat af.

Brugerdatas løsninger kan håndtere elektroniske bilag og har elektronisk bilagsgodkendelse til indkomne kreditorbilag.

 

 

BD WebTid er en app, der anvendes til tidsregistrering af medarbejdere og maskiner og som er direkte integreret i BD Cloud. BD WebTid kan anvendes på PC, Smartphone og Tablet. Appen indeholder ud over registrering af tidsanvendelse - ruteanvisning til arbejdssted, registrering af billeder til dokumentation samt oplysninger til medarbejdere om ferie- og afspadseringsregnskab.

Der registreres direkte på sager(fx marker, bygninger)/aktiviteter(fx pløjning, harvning, transporttid, reparation)  eller på åbne ordrer/arbejdsopgaver(der er tilknyttet sager/aktiviteter).

Registreringerne kan vedhæftes billeder og GPS-koordinater, så arbejdet kan dokumenteres.
Programmerne leveres

BD Cloud/ WebØkonomi og BD WebTid kan leveres/installeres på flere måder, alt efter brugervirksomhedens behov og ønsker. BD Cloud er Saas på nettet. BD Webøkonomi kan installeres i virksomheden sammen med BD Hybrid.

BD Cloud/ WebØkonomi/BD WebTid kan køre 100% selvstændigt eller i kombination til de nuværende BDHybrid Windows programmer.

Løsningen kan etableres

a.      på virksomhedens egen lokale server

b.      på en hosted server virksomheden lejer

c.       som en Saas løsning BD Cloud, hvor løsningen kun ligger på internettet.

Hvis man ønsker at anvende BD WebØkonomi/BDWebTid i kombination med BDsystem, kan løsningen ikke leveres som Saas løsning.

 

Support

Brugerdata A/S yder support til brug af Brugerdata programmer og yder også teknisk support på lokale installationer i det omfang det har betydning for anvendelsen af Brugerdata programmerne.

I forbindelse med vores programserviceaftaler yder vi

1.      Fri telefonassistance vedr. programorienterede problemer, der måtte opstå under brug af programmer leveret af Brugerdata A/S, som kan løses under en kort samtale uden adgang til data.

2.      Løbende registrering af programændringsønsker med henblik på periodevis opdatering af programmellet på basis af de registrerede ændringsønsker.

 

3.      Direkte information om nyheder, erfaringer m.v. herunder orientering om nye versioner m.v.

 

4.      Ret til at anvende nyeste versioner af de programmer, brugeren har rettigheder til, såfremt hardware kan afvikle nyeste version.

 

5.      Adgang til generelle brugervejledninger.

 

Priser

Brugerdatas løsninger består af en lang række moduler og funktioner og løsningerne kan leveres med købt eller lejet licens. Bestående kunder konverteres til ny løsninger til fordelagtige priser.

Kontakt os, så vi sammen kan finde ud af, hvilke moduler og funktioner der er brug for – så fremsender vi et tilbud på en løsning der passer til din virksomhed.