BD Hybrid

 Hybrid løsning for dem, der ønsker data placeret i egen virksomhed og/eller foretrækker Windows programmer fremfor webbaserede.

Programmernes indhold

Brugerdata A/S leverer BD Hybrid - Den seneste aftapning af de oprindelige Økonomistyringsprogrammer, som også indeholder et digital bogføringssystem.

BD Hybrid er bygget med en Windows baseret brugerflade. 

Den underliggende teknik har været udskiftet nogle gange for at programmerne hele tiden lever op til de stadig forbedrede tekniske platforme, der er introduceret igennem de sidste mange år.

BD Hybrid, som er hoved programmet – fremstår med mulighed for nye brugerflader med bedre oversigter, mere intuitiv betjening og opslagsfunktioner, så man fx fra en finanspostering via opslag kan gå direkte til faktura, som finansposteringen er et resultat af.

Brugerdatas løsninger kan håndtere elektroniske bilag og har elektronisk bilagsgodkendelse til indkomne kreditorbilag.

  

BD Hybrid er på én gang et koncernregnskab, virksomhedsregnskab, afdelingsregnskab, Time/Sags regnskab med en omfattende mængde af funktionalitet, der minimerer registreringsopgaverne -  en naturlig del af virksomhedens forretningsprocesser og kan levere en omfattende resultatrapportering ligesom en sammenlignende budgettering er indeholdt.

Og til at komplettere de mange funktioner kan der leveres et fuldt integreret lønsystem. 
 

Programmerne leveres

BD Hybrid er et hybridt regnskabssystem. BD Hybrid kan leveres/installeres på flere måder, alt efter brugervirksomhedens behov og ønsker.

BD Hybrid kan kan køre 100% selvstændigt eller i kombination til BD WebØkonomi/BD WebTid programmer.

Løsningen kan etableres

a.      på virksomhedens egen lokale server

b.      på en hosted server virksomheden lejer

Hvis man ønsker at anvende BD WebØkonomi/BDWebTid i kombination med BDHybrid, kan løsningen ikke leveres som Saas løsning.

 

Support

Brugerdata A/S yder support til brug af Brugerdata programmer og yder også teknisk support på lokale installationer i det omfang det har betydning for anvendelsen af Brugerdata programmerne.

I forbindelse med vores programserviceaftaler yder vi

1.      Fri telefonassistance vedr. programorienterede problemer, der måtte opstå under brug af programmer leveret af Brugerdata A/S, som kan løses under en kort samtale uden adgang til data.

2.      Løbende registrering af programændringsønsker med henblik på periodevis opdatering af programmellet på basis af de registrerede ændringsønsker.

 

3.      Direkte information om nyheder, erfaringer m.v. herunder orientering om nye versioner m.v.

 

4.      Ret til at anvende nyeste versioner af de programmer, brugeren har rettigheder til, såfremt hardware kan afvikle nyeste version.

 

5.      Adgang til generelle brugervejledninger.

 

Priser

Brugerdatas løsninger består af en lang række moduler og funktioner og løsningerne kan leveres med købt eller lejet licens. Bestående kunder konverteres til ny løsninger til fordelagtige priser.

Kontakt os, så vi sammen kan finde ud af, hvilke moduler og funktioner der er brug for – så fremsender vi et tilbud på en løsning der passer til virksomheden.