Ressourcestyring er en hjørnesten i offentlig økonomistyring. Brugerdata A/S forenkler de administrative processer i offentlig ressourcestyring


Ressourcestyring fra Brugerdata A/S hjælper dig til at udnytte kommunens maskiner og medarbejdere økonomisk optimalt.

Manuelle og papirbaserede registreringsmetoder samt økonomisystemer, der kun delvist understøtter registreringsprocesser og den økonomiske rapportering, får konsekvenser i form af upræcise resultater og processer, der gør registreringer til en demotiverende faktor for medarbejderne.

Brugerdata A/S leverer totalløsninger, der er udviklet med udgangspunkt i teorien om aktivitetsbaseret økonomistyring i samarbejde med en lang række offentlige forretningsenheder - en fuldt digitaliseret administration.​​​​Få mere viden til løsning af dine opgaver​​​​​​​​


Få overblik over økonomien

Beskrivelse af sammenhængen mellem aktiviteter og det anvendte ressourceforbrug er den vigtigste opgave i den økonomiske administration, da den er bindeledet til både mål- og resultatstyringen og den finansiel styring i en offentlig institution/virksomhed.   

Gør registrering til en leg

Alle registreringer sker elektronisk fra medarbejdernes arbejdspladser – både de stationære og de mobile.

Billeder og anden dokumentation vedhæftes som en integreret del af processen. Der registreres på sager og aktiviteter og de økonomiske konsekvenser bogføres automatisk på de relevante finanskonti. 

Alle dokumenter er elektroniske – det sparer tid og forbedrer behandling og dokumentation

Den avancerede behandling af UBL 2.0 dokumenter, sikrer en fuldt dokumenteret godkendelsesproces. 

Det styres hvem, der mod godkende bilag – evt. efter beløbsstørrelse- og enhver behandling af dokumentet logføres.

Omfattende fakturaer, som eksempelvis modtages på virksomhedens mange telefonabonnementer, kan være et hestearbejde at bogføre. Brugerdata A/Ss automatiske forkonterings modul fjerner byrden. Lav én kontering af ét bilag, og alle fremtidigt modtagne bilag konteres automatisk på samme måde.   

Lad ikke dine IT-løsninger være øer uden bro- eller færgeforbindelse

Vore løsninger er fuldt integreret med andre økonomisystemer fra KMD Opus, Fujitsu Prisme, EG ØS Indsigt og også løn som fx SDløn, der anvendes i den offentlige administration i Danmark. Du risikerer derfor ikke, at din løsning er en isoleret ø, men den integration du altid ønsker dig, er her en del af løsningen og ikke en gruppe af selvstændige IT-projekter, der skal gennemføres, før du kommer i drift.