Når opgaver skal organiseres og aktiviteter dokumenteres har virksomheden brug for opgavestyring fra Brugerdata A/S


Både i virksomheder og kommuner er der behov for en løbende planlægning og fordeling af opgaver til medarbejderne og for at dokumentere arbejdet i form af tids-, maskin- og materialeforbrug for i større eller mindre grad at fakturere de udførte opgaver.

Opgavestyring til den mobile arbejdsplads løses af Brugerdata A/S med trådløs online kommunikation mellem kontor og medarbejdere. 

Brugerdata sikrer det optimale workflow i virksomheden.

 Som en del af den mobile opgavestyring kan brugerne blive guidet til dagens arbejdssteder. ​​​​Få mere viden til løsning af dine opgaver​​​​​​​​


Modtag opgaver fra flere kanaler

Modtag opgaver pr telefon, e-mail eller som OIO-UBL2.0, som evt indeholder indlejrede billeder.

Lad mobile medarbejdere oprette nye mulige opgaver

Hvis en medarbejder observerer en ny mulig opgave , fx et knækket skilt, kan medarbejderen oprette den ny opgave, skrive noter, tage fotos og medsende gps lokation. Bestiller kan herefter vurdere om og hvordan opgaven skal løses og aktivere opgaven til udførsel og tidsregistrering.

Send opgaver med billeddokumentation til medarbejderne

Man siger et billede fortæller mere end 1.000 ord. Brugerdata gør det muligt at lade billeder følge hele workflowet. Opgaven kan vedhæftes en billede den mobile medarbejder kan se, og medarbejderen kan sende et billede af udført arbejde tilbage via tidsregistreringen, hvorefter kunden kan få en UBL2.0 faktura med indlejret billede af resultatet af det udførte arbejde.

Find vej til opgaven med ét klik

Den mobile medarbejder kan via et klik på sin smartphone hente en rutebeskrivelse til det næste sted, hvor der skal udføres en opgave.

Registrer alle oplysninger mobilt

Alt registreres på opgaven: Time-og maskinforbrug, materialeforbrug fra lager og forbrug fra indkøb. Der kan løbende laves oversigter med status og indhold på opgaven.

Medarbejderne kan også tage billeder og lave notater til opgaver, som følger registreringerne til kollegerne på kontoret.

Hvis medarbejderne udfører opgaver i områder uden netforbindelse, klares det let, da registreringer kan udføres selvom telefon/tablet er offline. Når der igen er forbindelse synkroniseres data til virksomhedens server. 

Når opgaven meldes slut, kan den automatisk faktureres.  
Alt bogføres og knyttes til opgave, sag og konti for efterkalkulation.

ALT er fuldt integreret med dit økonomisystem BD WebØkonomi - Hvis virksomheden anvender et andet ERP-system, kan data selvfølgelig også eksporteres dertil.

Mange fordele

Styring af ekstraarbejde.
Lettere arbejdsproces.
Enklere administration.
Overblik over opgaver og ordrer.
Automatisk viderefakturering.