Få mere værdi ud af virksomhedens data


Virksomheden har mange data, som ledelsen kan anvende aktivt i arbejdet med at styre virksomheden. Økonomisystemet kan i sig selv tilbyde ledelsesinformation i form af traditionelle rapporter.

Brugerdata A/S´s løsninger indeholder som standard en lang række rapporter. Rapporterne er indbygget i de forskellige moduler og med vægt på stor funktionalitet i den aktuelle sammenhæng. 

Når der er behov for mere, tilbyder Brugerdata A/S en ægte Business Intelligence løsning, der kan præsentere data fra alle virksomhedens datakilder på en overskuelig måde.​​​​​Få mere viden til løsning af dine opgaver​​​​​​​​​


Standardrapporter i massevis

Vi har erfaring for, at ønsket om indhold i rapporter er forskellige i forskellige virksomheder, men der er ofte ligheder i disse ønsker. Vi har gennem årene givet brugerne hvad de ønsker og vi har lagt dem alle i vores standardløsninger, så chancen for at løsningen ikke indeholder en ønsket rapport, er lille. 

Eksempelvis findes der i ressourcestyring og sagsstyring alene mere en 60 rapporter vendt mod projekt, element, aktivitet, afdeling, konto, medarbejder, maskine, leverandør, vareydelse og kunde.
Alt defineret og opstillet på flere niveauer. Langt de fleste brugere har ikke behov for mere.

Specialdesignede rapporter

Hvis ønskerne alligevel ikke kan opfyldes af vores standardrapporter, så tilbyder vi at udarbejde en rapport præcis med det indhold kunden ønsker.

Business Intelligence

Hvis ønsket er mulighed for mere avancerede dataudtræk, måske også fra flere datakilder, tilbyder Brugerdata A/S en ægte Business Intelligence løsning.