Activity-Based Costing er det princip Brugerdata A/S, som eneste danske ERP hus har bygget sine løsninger på. En god løsning til bedre økonomistyring.

ABC økonomistyring tager udgangspunkt i, at hovedparten af de aktiviteter, der gennemføres i virksomheden, har til formål af opfylde virksomhedens formål.

Omkostninger til aktiviteterne belastes de enkelt formål/produkter i forhold til deres træk på aktiviteten, for at skabe retvisende økonomisk rapportering.​​​Få mere viden til løsning af dine opgaver​​​


Forud for sin tid

Da grunden blev lagt til Brugerdatas økonomiløsning havde principperne ikke engang et navn. Og som så mange gange før, så blev det amerikanerne, der tog æren. At Brugerdata var så tidligt ude skyldes alene, at Brugerdata hele tiden følger med i brugernes verden. Vi kan ikke altid være på forkant med alting, men at tilbyde nye løsningsmuligheder, der gavner vores brugere, har altid den højeste prioritet. 

Gynger og karruseller – hvor tjener og taber virksomheden penge

 Det er nemmere at se, at virksomhedens totale økonomi er god eller dårlig, end det er at identificere i detaljer, hvorfor den er det. Aktivitetsbaseret omkostningsfordeling hjælper til at finde økonomiske styrker og svagheder ved de aktiviteter, der er i virksomheden. Ved at identificere og prissætte de vigtigste aktiviteter og registrere hvilket omfang de har og hvilke objekter (kunder, produkter, projekter) de anvendes til – sammenlignet med de tilsvarende objekters indtægter, giver de ønskede oplysninger.