BD WebTid

Tid - maskintid- vareforbrug


App der kan anvendes på Smartphone, Tablets og PC.
BD WebTid kan anvendes af mange forskellige virksomheder og tilpasses den aktuelle forretningsgang.

Der kan registreres tid, maskintid og vareforbrug - og afhængig af opsætning bliver kunder faktureret, sager opdateret og løn kan beregnes på baggrund af de indtastede lønoplysninger.

Medarbejderne kan følge deres flextid, ferieregnskab, overtidsregnskab direkte i appen.se mereBD Tipapp - Tip fra borgere - lejere - brugere medlemmer


Få dine forbindelser til at melde opgaver ind direkte i Brugerdatas opgavestyring.

Bruges af kommuner, boligselskaber og lignende


se mere