BD WebTid

Tid - maskintid- vareforbrug


App der kan anvendes på Smartphone, Tablets og PC.
BD WebTid kan anvendes af mange forskellige virksomheder og tilpasses den aktuelle forretningsgang.

Der kan registreres tid, maskintid og vareforbrug - og afhængig af opsætning bliver kunder faktureret, sager opdateret og løn kan beregnes på baggrund af de indtastede lønoplysninger.

Medarbejderne kan følge deres flextid, ferieregnskab, overtidsregnskab direkte i appen.Sådan ser BDWebTid ud på telefonen....Præsentation af BDWebTid med BDWebØkonomi/BDCloud BD WebTid - Komme/gå registrering, Start/stop opgaveregistrering


BD WebTid indeholder både registrering af tid på ordrer, interne opgaver og sager.

Fordeling af opgaver til medarbejdere i forskellige teams eller direkte til bestemte medarbejdere.

BD WebTid kan være en fuldt integreret del af Brugerdatas administrative løsninger - BD Cloud til virksomheder omfattet af bogføringsloven og BD WebØkonomi for kommuner.


se mere