ABC Økonomistyring

Activity-Based Costing er det princip Brugerdata A/S, som eneste danske ERP hus har bygget sine løsninger på. En god løsning til bedre økonomistyring.

ABC økonomistyring tager udgangspunkt i, at hovedparten af de aktiviteter, der gennemføres i virksomheden, har til formål af opfylde virksomhedens formål.

Omkostninger til aktiviteterne belastes de enkelt formål/produkter i forhold til deres træk på aktiviteten, for at skabe retvisende økonomisk rapportering.


Discover

RESSOURCESTYRING

Ressourcestyring er en hjørnesten i offentlig økonomistyring. Brugerdata A/S forenkler de administrative processer i offentlig ressourcestyring

Ressourcestyring fra Brugerdata A/S hjælper dig til at udnytte virksomhedens maskiner og medarbejdere økonomisk optimalt.

Manuelle og papirbaserede registreringsmetoder samt økonomisystemer, der kun delvist understøtter registreringsprocesser og den økonomiske rapportering, får konsekvenser i form af upræcise resultater og processer, der gør registreringer til en demotiverende faktor for medarbejderne.OPGAVESTYRING

Når opgaver skal organiseres og aktiviteter dokumenteres har virksomheden brug for opgavestyring fra Brugerdata A/S

Både i virksomheder og kommuner er der behov for en løbende planlægning og fordeling af opgaver til medarbejderne og for at dokumentere arbejdet i form af tids-, maskin- og materialeforbrug for i større eller mindre grad at fakturere de udførte opgaver.

Opgavestyring til den mobile arbejdsplads løses af Brugerdata A/S med trådløs online kommunikation mellem kontor og medarbejdere. Der kan også registreres, hvis den trådløse dataforbindelse svigter, fx  ved arbejde i skove og kældre. Brugerdata sikrer det optimale workflow i virksomheden.

Læs mere


BRANCHELØSNINGER

Brugerdata’s løsninger anvendes i mange brancher. I enkelte brancher leverer vi moduler, der understøtter meget specielle arbejdsprocesser optimalt

Mange brancher har behov for software, der er specielt designet til helt branchespecifikke opgaver. I mange tilfælde bliver løsninger kun udviklet, hvis den enkelte brugervirksomhed betaler mange penge for at få udviklet løsningen netop til deres virksomhed.

Brugerdata A/S har igennem årene leveret løsninger til mange brancher, og vi er flere gange stødt på helt specielle administrative opgaver, som kun kan løses i et specielt modul som er fuldt integreret med virksomhedens økonomisystem. Vi har udviklet løsningerne i samarbejde med brugerne og  kompetente fagfolk og vi kan også lave gode løsninger til din virksomhed til en rimelig pris.

Vi anvender et specielt godt udviklingsværktøj hvor vi kan udvikle gode løsninger hurtigt = prisfordelagtigt.

Discover


PROJEKTSTYRING

Få virksomhedens projekter i økonomisk sikker havn

Større opgaver organiseres i sager eller projekter. På grund af omfanget vil man ofte lægge budgetter på de enkelte sager og i forbindelse med der arbejdes på sagerne, registrere tids-, maskin- og materialeforbrug.

Med den rigtige løsning fra Brugerdata A/S får virksomheden leveret én samlet pakke med ressourcestyring / Time/sag styring, som indeholder alt fra budgettering, forbrugsregistrering, fakturering og lønsystem til økonomistyring.DIGITALE KONTOR

Vi drømte om det i årtier. Det papirløse kontor – Nu er det her! Brugerdata A/S er i front med helt digitale løsninger.

Vi har længe vidst det. Hvis man kan gemme alle dokumenter, bilag og billeder sammen med økonomisystemets data, kan man administrere bedre og billigere. Fordelene var tidligere små, da de tilgængelige elektroniske bilag var .pdf dokumenter, som kun delvist kan læses maskinelt.

Statens beslutning om at alle fakturaer til offentlige kunder skulle være elektroniske dokumenter i formatet OIO-XML ( nu UBL 2.0) fik vore offentlige kunder til at efterspørge  løsninger til behandling af modtagne elektroniske dokumenter. Derfor er Brugerdata A/S én af de mest erfarne leverandører på området.

Læs mere