Brugerdata og ny bogføringslov

Ny bogføringslov vedtaget

Folketinget har den 19. maj 2022 vedtaget den nye bogføringslov, som træder i kraft pr. 1. juli 2022.

Bogføringsloven indeholder nye regler for dit regnskabssystem, som træder i kraft hhv. 1. januar 2024 og 1. januar 2026.

Brugerdata A/S arbejder sammen med Erhvervsstyrelsen og andre producenter af regnskabsprogrammer i den proces, hvor Erhvervsstyrelsen sammen med SKAT udarbejder regler, der gælder fra 1. januar 2024. Processen med at udarbejde de nye regler skal i henhold til lovteksten være færdig 31. december 2022.

Kontakt Brugerdata hvis du vil vide mere.