Indefrosne feriepenge IKKE indberettet til SKAT

Indefrosne feriepenge IKKE indberettet til SKAT

11. juni 2020

Kære brugere af Brugerdata

Der er opstået en stor interesse for de feriepenge, der ”indefryses” i forbindelse med overgangen til  ferieafholdelse efter de nye ferielov.

Vi vil gerne her gøre opmærksom på, at vi IKKE har indberettet optjente feriepenge for funktionærer i fortsat ansættelse fra Brugerdata løsningen til SKAT på nuværende tidspunkt, men at indberetning sker

når ferieoptjeningsperioden er udløbet pr 31/8 2020.

Grunden til vi har valgt ikke at indberette løbende er,

  1. at reglerne giver mulighed for det, og
  2. at det vil give ekstra indberetningsopgaver, hvis der er funktionærer, der fratræder i den periode hvor de ”indefrosne” feriepenge optjenes (1/9 2019 – 31/8 2020)

Derfor kan funktionæransatte medarbejdere, der ikke er indberettet feriepenge for i forbindelse med fratrædelse i perioden 1/9-2019 – 31/8-2020 - IKKE se deres ”indefrosne” feriepenge hos SKAT/Borger.dk på nuværende tidspunkt.

Oplysningen om de – indtil nu - optjente feriepenge, kan ses i Brugerdata løsningen og på standard lønsedler udskrevet fra Brugerdata løsningen.

De ”indefrosne” feriepenge, der nu tales om at udbetale – er på nuværende tidspunkt ikke penge, der blot kan udbetales fra en konto, men penge som den enkelte virksomhed skylder, og

Som den enkelte virksomhed – efter nugældende regler - først skal betale, når medarbejderen går på pension.

Hvis Staten ønsker at disse feriepenge udbetales nu, skal Staten enten pålægge de enkelte virksomheder at betale nu – eller Staten kan vælge at lægge pengene ud  – og så få dem fra virksomhederne

På et senere tidspunkt – måske om 1 år, måske om 5 år eller måske når de enkelte medarbejdere går på pension. Hvornår det faktisk vil blive kan man på nuværende tidspunkt kun gætte på.

Hos Brugerdata A/S følger vi spændt med i denne sag, og vi vil – hvis det bliver nødvendigt for at overholde evt. nye regler omkring administrationen af de ”indefrosne” feriepenge –

sørge for at lave  ændringer i Brugerdata løsningen, så Jeres administration kan overholde evt. ændrede lovregler.

Kontakt os hvis I har spørgsmål til behandlingen af den nye ferielov med Brugerdata løsningen.

 

BD Webøkonomi

BD WebTid

Både som Saas løsninger og til installation i virksomheden.