Flerlagerstyring

Fuld kontrol over lager og indkøb - også med flere lagre

Få overblik og kontrol med varebeholdninger på flere lagre

Lagerstyringen optimerer processerne omkring indkøb, placering af varer på lageret og understøtter de praktiske processer, der sker på lageret, samtidig med der er sammenhæng mellem lager, køb og salg.

 

Flexibel håndtering af restordrer og leverandørers opdeling af ordrer til flere leveringer

Mange internationale leverandører har deres lagerbeholdninger placeret på flere lagre spredt over hele kloden, hvorfor der til den samme indkøbslinje på en indkøbsordre kan være flere leverancer, der både leveres og faktureres selvstændigt, samlet eller med varer fra flere indkøbsordrer.

Fakturaer fra leverandører kan også indeholde varer fra flere indkøbsordrer og leverancer. Brugerdatas flerlagerløsning løser alle de opgaver dette indkøb omfatter - nemt og flexibelt.

 

Integreret med økonomien

Lagrenes   værdi og bevægelser er fuldt integreret med regnskabet.