Helhedsorienteret drift - HOD

Helhedsorienteret drift - et bredere styringsværktøj

Brugerdatas løsninger har deres udgangspunkt i aktivitetsbaseret / ABC økonomistyring.

I forbindelse med Helhedsorienteret drift tager man på resultatrapporteringsområdet resultater ind fra undersøgelser af Borgertilfredshed, Medarbejdertilfredshed og Faglig kvalitet.

Kontakt os for at høre mere om vores løsninger på området.