Facility management

Facility Management

Brugerdatas løsninger til planlægning af vedligeholdelse af grønne områder og bygninger er FM løsninger, der i samspil med vores resourcestyringsløsning giver brugerne et optimalt økonomisk styringsredskab.