Persondatapolitik

Dataansvarlig: 

Brugerdata A/S
Østergade 43
5580 Nørre Aaby
CVR nr.: 15114479

 

1. Denne persondatapolitik om indsamling og behandling af personoplysninger beskriver, hvordan Brugerdata A/S, CVR-nr. 15114479, (herefter ”BD”) som dataansvarlig indsamler og behandler personoplysninger om dig som kunde, ansat i kundevirksomhed, leverandør, kundeemne, ansat i kundeemnevirksomhed, jobansøger eller medarbejder. Når du er kunde, ansat i kundevirksomhed, leverandør, kundeemne, ansat i kundeemnevirksomhed, jobansøger eller medarbejder og afgiver dine personoplysninger til os, accepterer du, at denne Persondatapolitik finder anvendelse.

 

2. Hvilke personoplysninger indsamler vi og til hvilke formål?

 2.1 Under denne persondatapolitik indsamler vi :

Virksomhedens navn, telefonnummer, e-mail adresse, lokations-EAN nummer, adresse samt CVR nr..
Ansatte hos omfattede virksomheder, som vi har behov for at kunne kontakte, indsamler vi
Navn, Telefonnummer, mobiltelefonnummer og e-mail adresse. For så vidt angår medarbejdere hos BD og jobansøgere indsamler vi tillige cpr.nr., private telefonnumre og private e-mail adresser.

2.2 Formålet med dataindsamlingen af eksterne virksomheder og deres ansatte er at sælge og levere vores softwareløsninger, supportydelser og fremsende informationer om vore produkter, som omhandler den type af vores produkter, som din virksomhed anvender eller kunne have glæde af at anvende. Formålet med indsamling af data for jobansøgere er vores behandling af deres ansøgning og formålet med indsamling af medarbejdernes data er firmaintern kommunikation og lønadministration.

2.3 Vi beder dig om at undgå at indtaste såkaldte følsomme personoplysninger nogen steder i forbindelse med skriftlig kommunikation til BD i form af breve, e-mails m.v.. Følsomme personoplysninger omfatter oplysninger om race, etnicitet, religion eller filosofisk overbevisning, seksuel orientering, helbred, politisk standpunkt eller fagforeningstilhørsforhold.

 

3. Hvad er grundlaget for vores behandling?

3.2 Vores behandling af de indsamlede data foretages, fordi behandlingen er nødvendig for at opfylde aftalen om levering af vores produkter og ydelser til BDs kunder.

 

4. Videregiver vi personoplysninger til andre?

4.1 Vi videregiver kun dine personoplysninger til andre, hvis lovgivningen tillader det.

4.2 Vi anvender eksterne virksomheder som leverandører for at levere vores ydelser bedst muligt. Disse eksterne leverandører er databehandlere og behandler i visse tilfælde personoplysninger i forbindelse med deres levering af ydelser til os. Vores databehandlere behandler kun personoplysninger efter vores instruks og i overensstemmelse med lovgivningens krav til databehandlere.

 

5. Hvor længe opbevarer vi personoplysninger?

5.1 Vi sletter personoplysninger, når de ikke længere er relevante for de formål, vi har indsamlet dem til. Vi beholder dog personoplysninger i det omfang, at lovgivningen kræver det, som det eksempelvis er tilfældet med bogføringsdata omfattet af bogføringsloven.

 

6. Hvilke rettigheder har du som registreret?

6.1 Du har som registreret en række rettigheder, som vi kan hjælpe dig med. Dine rettigheder omfatter følgende:
(a) Du har ret til at få indsigt i, hvilke personoplysninger vi behandler om dig, med hvilke formål vi behandler oplysningerne, og om vi videregiver personoplysningerne til andre.
(b) Du har ret til at få rettet urigtige personoplysninger om dig.
(c) Du har i visse tilfælde ret til at få slettet visse af dine personoplysninger.
(d) Du har i visse tilfælde ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger, sådan at vi kun opbevarer dine personoplysninger i en given periode.
(e) Du har ret til såkaldt dataportabilitet af de personoplysninger, du har afgivet til os, for så vidt angår de personoplysninger, som vi har indsamlet på baggrund af dit samtykke, eller fordi vi skal bruge personoplysningerne til opfyldelse af en kontrakt med dig.
(f) Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse imod vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af årsager og forhold, der vedrører din særlige situation.
(g) Såfremt vi har indhentet dit samtykke til en del af vores behandling af dine personoplysninger, har du til enhver tid ret til at tilbagekalde dit samtykke, hvorefter personoplysningerne indsamlet på baggrund af dit samtykke vil blive slettet, hvis ikke anden ufravigelig lovgivning hindrer det.

6.2 Hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder som beskrevet ovenfor, skal du henvende dig på den e-mail, der fremgår nederst i denne Persondatapolitik under kontakt.

6.3 Vi bestræber os på at gøre alt for at imødekomme dine ønsker vedrørende vores behandling af personoplysninger. hvis du på trods heraf ønsker at klage, kan dette ske til Datatilsynet (www.datatilsynet.dk).

 

7. Ændringer i denne Persondatapolitik

7.1 Ændringer i vores behandling af personoplysninger kan blive nødvendige. Vi forbeholder os ret til at opdatere og ændre denne Persondatapolitik. Gør vi det, retter vi datoen for “sidst opdateret” nederst på siden. I tilfælde af væsentlige ændringer giver vi dig besked i form af en synlig meddelelse på vores hjemmeside.

 

8. Kontakt

8.1 Hvis du har spørgsmål eller kommentarer til denne Persondatapolitik, eller hvis du vil gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte os på

 

Nørre Aaby, 1.april 2018

Brugerdata A/S