Lovpakken

Brugerdata A/S udvikler løsning til Ny Bogføringslov

Den nye bogføringslov blev vedtaget i maj 2022 og nu arbejder Erhvervsstyrelsen, SKAT og KPMG med at udforme de regler, der skal gælde og de krav der fremadrettet stilles til regnskabsprogrammer.

Brugerdata A/S deltager i arbejdet og har holdt møde med KPMG og deltager i løbende informationsmøder med Erhvervsstyrelsen og bidrager med viden om udvikling af regnskabsprogrammer og forslag der vil forbedre de endelige regler.

Brugerdata A/S arbejder for at de nye regler ikke belaster landets virksomheder unødigt, men bidrager til, at regnskabsføring bliver gjort lettere for virksomhederne samtidig med, at myndighedernes ønsker til kontrol opfyldes. 

Løsninger fra Brugerdata A/S opfylder allerede mange af de mulige krav, der kan komme og for at stille de mange gode løsninger til rådighed for en bredere del af dansk erhvervsliv end vi hidtil har leveret til, så arbejder vi på at udvikle en løsning specielt til virksomheder, der kun har de mest basale behov, men som ønsker at overholde den nye bogføringslov uden at skulle gøre noget aktivt selv.

Brugerdata A/S arbejder derfor på at lave en Sass løsning - arbejdstitel "Lovpakken", som er begrænset i forhold til de nuværende Brugerdata løsninger, men som 

opfylder bogføringslovens krav og som er nem at bruge - som en service på nettet.

I takt med, at de gældende regler bliver fastlagt, bliver "lovpakken " udviklet.

Kontakt Brugerdata A/S hvis du ønsker at høre mere.