TF koder / Integrationer

Også standard-integrationer til andre lønsystemer

Tillæg og fradrag

TF-koder (Tillæg - Fradrag) anvendes til summering af ændringer i den faste funktionærløn, som lønsystemer afregner.

Integrationer til andre lønsystemer

Fra tidsregistrering kan løndata videregives gennem standard snitflader fra Brugerdatas Ressourceløn modul til bl.a. KMD løn, Silkeborg data, Visma/Lessor.

Brugerdatas lønsystem

Lønnen kan selvfølgelig også afregnes gennem Brugerdatas eget lønsystem, der er fuldt integreret med alle de andre moduler.