Lønregistrering med stregkode læsning

Scan lønregistreringer

Registrering af akkordløn og timer på medarbejdere kan med fordel gøres ved
brug af en stregkodelæser.

Løntype, medarbejdernummer og antal enheder scannes fra stregkoder eller indtastes.


Når arbejdsdagen er slut overføres data automatisk fra håndterminal til lønsystem.


Systemet beregner løn for medarbejderen, udskriver lønafregningen og konterer alle lønoplysninger i bogholderi.