Likviditetsbudgettering

Er der penge i kassen i næste kvartal?

I langt de fleste tilfælde er man nødt til at arbejde intensivt med regneark for at danne et likviditetsbudget.

Hos os er det en integreret del af løsningen. Med udgangspunkt i driftsbudgetteringen og en række supplerende oplysninger, som allerede findes i de gemte data, som oplysning om hvilke perioder der indberettes moms for og øvrige betalingsmønstre i forhold til debitorer og kreditorer, beregnes et likviditetsbudget.