Kontraktstyring abonnementsstyring

Værktøjet til styring af faste købs– og salgsaftaler, huslejeopkrævning o.lign.

Købsaftaler

Kontrakten kan være en købsaftale, der er knyttet til leverandøren. Når kontrakten ud-
løses virker det som en afregning til den pågældende leverandør af ydelser (institutioner)
Eksempel på købskontrakt kan være institutionsafregning.

Salgsaftaler

Kontrakten kan være en salgskontrakt, der er knyttet til kunden. Når kontrakten udløses
dannes automatisk en faktura til kunden, der sendes efter regler for opsætning til kunden.
 Eksempel på salgskontrakt kan være fakturering af plejeaftaler, rengøringskontrakter eller huslejeopkrævning.

Styr på faste købsaftaler

Styr på faste salgsaftaler

Overblik over aftaler og deres værdi.

Automatisk bogføring af køb

Automatisk fakturering af salg

Overblik over ydelser og deres pris.  

Nem prisregulering.

Aftaler ”glemmes” ikke.                                                                    

Brugerdata leverer effektiv kontraktstyring til flere brancher.