Kommunal løn

Værktøjet til tillæg fradrag, ferie, afspadsering og fravær

Der kan løbende laves opgørelse af løn for måneden med tilhørende opgørelse af de reguleringer, der indgår i næste måneds kommunale lønkørsel.
Samtidig har medarbejderen et fuldt opdateret regnskab med afspadsering, ferie, rådighed m.v.

Alle registreringer fra registrering af tid bliver brugt til beregning på medarbejderen.
Der arbejdes med:
Skema tid, ansættelsestid, fordelt tid, registreret tid,Komme/gå tid, flexberegning.
Ud over stamoplysninger holdes regnskab med afspadsering, ferie og andre valgte ydelser.

Tillæg Fradrag beregnes løbende herunder også rådighedsregnskab opdelt på satsgruppe.

Tillæg fradrag, ferie og fravær overføres via snitflader til det aktuelle hovedlønsystem, herunder også brugerdatas eget lønsystem.
Alle ressourcestyringsopgaver bliver automatisk ajourført på sag aktivitet, konto og eventuelt opgave.
Fordelingsposteringer sendes ind i det kommunale bogholderi for lønposter samt de tilhørende registrerede maskinposter. Der er udbygget statistik for medarbejdere.