Integration til andre økonomisystemer

Mange snitflader øger flexibilliteten

Integrationer til kommunernes andre løsninger

Brugerdata´s løsninger indeholder en lang række snitflader til andre systemer, herunder de mest udbredte økonomisystemer i kommunerne. Selv en tæt integration af behandlingen af UBL2.0 fakturaer tilbydes. Der er fx integration med OPUS tilbagesvar.

Der findes også standardsnitflader fra Brugerdatas tidsregistrering/time/sag til andre økonomisystemer.