Fraværsregistrering

Overblik over medarbejdernes fravær

Med fraværs modulet kan ferier, fridage, sygedage, barns 1. sygedag, omsorgsdage m.v. registreres, så fraværet i virksomheden kan følges.

De registrerede oplysninger har indvirkning på vagtplan modulet.

 

Der findes standard filoverførsel til KMD fravær.