Finans

Det grundlæggende regnskab - med flere fordele

Registrering

Lav kontoplanen som du ønsker eller importer den fra din revisor.
Valgfri sammenlægning og valgfri overskrifter samt individuel momsberegning på den enkelte konto.
Der er indbygget afdelingsregnskab, 24 åbne perioder med datostyret postering, der vises med opslag på kontoen.
Indberet budget på konti for budgetkontrol.

Foretag registrering af de enkelte bilag i posterings kladden.
De enkelte bilag forsynes med momskode fra kontoplanen og kan indberettes direkte til modkonto for kasse, bank og giro, eller posteringen kan laves som en postering, der kan have en eller flere modposter. Der udskrives ved bogføring såvel kvitteringsliste som kasserapport.

Du får

Et regnskabsprogram, der kan levere Kvitteringslister og kasserapporter, Kontospecifikationer med alle bilag, resultatopgørelser på valgfri periode/valgfrit datointerval,
Budgetkontrol på valgfri periode, års sammenligning sidste regnskab, afdelings- og koncernregnskabsamt enhedsregnskab.
Finansmodulet er grundlaget for andre moduler. Aflever data til revisor.