Elektronisk bilagsbehandling

Fremtidens automatiske faktura behandling

Fakturamodtagelse

I Brugerdata system modtages fakturaerne automatisk via wans nettet (Internettet) og indlæses direkte ind i oversigt billedet, hvor det let arbejdes videre med dem.
Systemet afsender elektroniske faktura til både de offentlige og private, som ønsker at modtage fakturaer som elektroniske UBL2.0 fakturaer.

Fakturabehandling

Send faktura intern til den pågældende medarbejder som skal behandler og evt. godkender bilaget.

Bilaget kan følges overalt

Bilaget kan følges i systemet, hvad enten du er i Finans, Debitor, kreditor eller på sagen/projekt.

Elektronisk behandling

Behandling, kontering, se fakturaen, alt sammen i èn arbejdsgang. Det sparer meget tid og sikrer rigtig kontering – Hver gang.

Indlæs scannede bilag.

Du kan også indlæse egne indscannede bilag i formaterne tiff, jpg, pdf og følge dem i løsningen.