Driftsfællesskab

Et IT-værktøj til driftsanalyse og fordeling

Når flere virksomheder anvender hinandens materiel og medarbejdere i et driftsfællesskab, er der behov for at holde tæt regnskab med hvem, der bruger maskiner og medarbejdere.

Med en løsning fra Brugerdata A/S er det let at udføre den administrative opgave og alle virksomheder i driftsfællesskabet nyder godt af den automatiske regnskabsføring i forbindelse med driftsfællesskabet.

Sådan gør du

Opret sager på omkostningssteder som kunder, maskiner, afgrøder mv.
Påfør ejerforhold, Opret medarbejdere. Medarbejderne oprettes også med ejerforhold.
Maskiner og traktorer oprettes og forsynes med satser for arbejde på timeløn.
Aktiviteter oprettes som arbejdstyper.

Registrering af timer på medarbejder, løntype, aktivitet og sag.

Maskinnummer og evt. traktor og redskab. Løsningen beregner løn for medarbejderen
og konterer alle oplysninger i kontoplanen og sagsystemet.

Det får du

En løsning, der giver

Fordeling af indtæger til de forskellige ejere

Driftsanalyse pr. sag

Driftsanalyse på aktivitet og medarbejdere

Opgørelse med timer, enhed og beløb

Maskinstyring og maskinregnskab