Budgettering

Budgettering på mange niveauer

Budget; Budgetkontrol og Likviditet:

Alle konti kan forsynes med budget som sumtal eller periodiseret som grundlag for budgetkontrol. Forsynes konti med betalingsregler fremkommer beregnet likviditet.
* Budgetkontrol og sammenligning sidste år
* Likviditetsberegning til konto

Budgettering findes både på finanskonti og sags/aktivitets niveau.