Børn Unge Forvaltning

Enkeltsager, Økonomistyring, Sagsbehandling

Løsningen:


Løsningen til Børn Unge forvaltningen består af 2 hovedområder:
Sagsbehandling:  Indeholder skemaer og automatisk udfyldelse af oplysninger til sagsbehandling fra underretning til afslutning af sagen  - f.eks. efter ICS metoden. Metoden er valgfri.
Undervejs i processen kan sagsgangen følges og med løbende fremstilling af status på opgaver.
Sagsforvaltningsdelen er den økonomiske del, der styres på enkeltsager med budget på foranstaltninger og konti.
Når bilag konteres kontrolleres økonomien løbende i forhold til budget. Faste aftaler om pladser administreres automatisk via kontrakter, der indgår i omkostninger på sagen og afregner institutionen.
Udfakturering af ydelser til andre kommuner sker automatisk.
Rekvisitioner og disponeringsregnskab kan indbygges.
Ledelsesrapportering og statistik er en del af løsningen.

Enkeltsager:


Alle personer oprettes på enkeltsager med CPR-nr.. Familie og andre tilhørende personer tilknyttes. Handlekommune og betalingskommune angives af hensyn til myndighed og refusioner hos andre kommuner.
Sagsforvaltningsskemaer tilknyttes sagen sammen med relevante oplysninger i sagsbehandlingen.
Økonomien sættes på foranstaltninger, konti, og ydelser opbygget efter paragrafer og ydelser af hensyn til at kunne aflevere fuld statistik.
Status på enkeltsager kan følges.

Økonomistyring:


Der er fuld økonomistyring på enkeltsager, foranstaltning, ydelse og konti i form af budget, realiserede data (både udgifter og indtægter) samt budgetkontrol og disponering.
Refusionsberegning på budgetterede og realiserede tal kan laves.
Interne afregninger af institutioner kan foregå som en del af den samlede økonomistyring.
Ledelsesrapportering og statistik er en del af løsningen.

Sagsbehandling:


Sagsbehandlingen er skemaer og proces til den sociale sagsbehandling. Der kan vælges metode efter ønske, da skemaer og proces i skemaerne kan tilpasses den form og metode der ønskes anvendt i din kommune.
Standard metoder kan anvendes.
Der er indbygget skemaer, notater, journaler og eksterne link. Opbygget ud fra notat- og arkiveringspligt.
Statusrapporter og belastning for den enkelte sagsbehandler kan gøres op.