Anlægskartotek

Avanceret anlægsarkiv med maskinstyring

Mange funktioner

Stamkort med billedarkiv.
Købs– afskrivnings– og levetidsoplysninger.
Beskrivelse af maskine, med stelnr. mm.
Serviceplanlægning med registrering af timer fra tid eller brændstofkort
Indlæsning af brændstofkøb fra flere olieselskaber og mulighed for kontering og viderefakturering af brændstofkøb. 
Servicekort til registrering af oplysninger og afholdt service.
Booking af maskinparken.
Konteringsdefinitioner til ressourcestyringen
Investeringskalkule med timeprisberegning
Automatisk afskrivning
Integreret med Ressourcestyring og tanksystem
Maskinbooking 
Anlægs– og beholdningsoversigter
Ledelsesinformation
Anlægsoversigter i henhold til årsregnskabsloven
Beregn afskrivninger og anlægsværdier - både ud fra skattemæssige afskrivninger, driftsafskrivninger - herunder også håndtering af anlægsværdier efter POLKA princippet.