Funktioner og moduler

Brugerdata A/S´s løsninger er opbygget af mange standardmoduler, som indholder en lang række funktioner.

Med disse elementer kan vi opbygge effektive løsninger til din virksomhed - både afgrænsede fagløsninger og totalløsninger, der dækker alle administrative opgaver i virksomheden - fra mobile terminaler til virksomhedens budgetter og regnskaber. 

Tag dig tid til at læse om alle vore moduler og funktioner. Jo flere af vore moduler og funktioner du kan se som en hjælp til din virksomhed, jo større er sansynligheden for, at din virksomhed får den mest optimale løsning hos Brugerdata A/S.

BUM model

Bestiller - Udfører - Modtager Den kommunale opgavestyringsmodel i en fuldt elektronisk udgave med ordreforsendelse i UBL2.0 dokumenter


Tilbudsstyring

Tilbud og licitationer


Ordrestyring

Få kontrol over ordrerne med Ordrestyring


Rapportgenerator

Lav dine egne rapporter og analyser med rapportgenerator


Afregningsmodul

Afregn for modtagne varer eller ydelser


NETS integrationer

Betalingsservice - Leverandørservice


Rådighedsvagter

Hvis der betales for at medarbejdere står til rådighed


POLKA værdiansættelse

Anlægsværdier for Vand- og spildevandsforsyninger


Fakturering-pdf-ubl2.0

Send fakturaer pr. e-mail som PDF eller som UBL2.0


Kontakt og Besøgsstyring

Husk at kontakte eller besøge kunder


POS løsning

Point of Sale - Kasseløsning


Komme/Gå-registreringer

Registrering af arbejdstid - Få bedre styr på medarbejdernes arbejdstid


Kvalitetssikring

Medarbejdere udfører kvalitetssikring elektronisk når de har udført arbejdet. Enkelt


Produktionsstyring

Når de produkter der sælges fremstilles i virksomheden


Værdibaseret økonomistyring

Værdibaseret økonomistyring - en nyere dimension i ERP systemer


Facility management

Facility Management


Helhedsorienteret drift - HOD

Helhedsorienteret drift - et bredere styringsværktøj


Rutestyring af opgaver

Effektiv planlægning af opgaveafvikling


Apps

Apps til smartere administration - Fuldt integreret i Brugerdata løsningen


Pyntegrønt & Juletræer

IT værktøjet til nåletræer


Google integration

Integration med Google Sheet


SFTP dataudveksling

SFTP dataudveksling


Flerlagerstyring

Fuld kontrol over lager og indkøb - også med flere lagre


Vej & Park løsning

Alt hvad der er brug for - vej og park


Aktiviteter

Aktiviteter hjælper til bedre økonomisk information


Kontraktstyring abonnementsstyring

Værktøjet til styring af faste købs– og salgsaftaler, huslejeopkrævning o.lign.


Automatisk kontering af UTS dokumenter

Spar tid på kontering af modtagne UBL2.0 bilag med UTS


Spejlregnskab

Bogfør i flere regnskaber på én gang


Tidsregistrering

Tidsregistrering kan du få hos mange leverandører, men hos Brugerdata A/S får du mere end det


Sagsfordeling

Sagsfordeling af omkostninger


Logning af brugere

HVEM GJORDE DET!!!???


Workflow bilagsgodkendelse

Godkend bilag uden kaffepletter


Flextid

Danskerne elsker flextid


Fraværsregistrering

Overblik over medarbejdernes fravær


Rollebaseret brugerrettighedsstyring

Når ikke alle medarbejdere bruger alle funktioner


Vagtplan

Hvem tager vagten?


Rekvisitions modul

Send bestillinger til leverandører med chefgodkendelse


TF koder / Integrationer

Også standard-integrationer til andre lønsystemer


Børn Unge Forvaltning

Enkeltsager, Økonomistyring, Sagsbehandling


Voksen handikap

Enkeltsager, Økonomistyring, Sagsbehandling, Institutionsafregning


Likviditetsbudgettering

Er der penge i kassen i næste kvartal?


Investeringskalkule

Kan en ny bil tjene sig ind på 3 år?


FAS

Forbrugsafregning


Finans

Det grundlæggende regnskab - med flere fordele


Kommunal løn

Værktøjet til tillæg fradrag, ferie, afspadsering og fravær


Driftsfællesskab

Et IT-værktøj til driftsanalyse og fordeling


Elektronisk bilagsbehandling

Fremtidens automatiske faktura behandling


Integration til andre økonomisystemer

Mange snitflader øger flexibilliteten


Anlægskartotek

Avanceret anlægsarkiv med maskinstyring


Akkord løn til plukkere m.v.

Ét af mange praktiske moduler


Time/Sag

Et IT-værktøj til driftsanalyse på sager og maskiner


Budgettering

Budgettering på mange niveauer


Områdestyring

Planlæg og budgettér vedligeholdelse af grønne områder


Skovsystem

IT værktøjet til skovbrug