Projektledelse

Vi hjælper dig i mål

Brugerdata A/S deler et leveringsprojekt op i tre faser.

 
I Afklaringsfasen etableres den nødvendige forståelse for kundens virksomhed og administrative opgaver. En kravsspecifikation udarbejdes med udgangspunkt i kundens oplæg, løsning skitseres og et tilbud med implementeringsforslag og økonomisk estimat udarbejdes.
 
Når kontrakten er indgået, går vi i gang med Projekteringsfasen, hvor implementeringsplanen endeligt udarbejdes sammen med en tidsplan for implementeringen. Det sker i tæt samarbejde mellem deltagere fra kunden og Brugerdata A/S.
 
Implementeringsfasen har til formål at sikre kunden en professionel ibrugtagning af Brugerdata løsningen. Et vigtigt element  i denne proces er etableringen af en styregruppe, hvor projektet følges tæt. Ligeledes hjælper Brugerdata med at etablere en rapporteringsstruktur, der sikrer, at beslutningstagere er informeret om fremdriften i projektet.
 
Til sidst gennemfører vi uddannelse af superbrugere hos kunden samt udleverer brugermanualer og anden form for dokumentation, der guider brugerne af systemet. I forbindelse med den endelige aflevering af projektet, foretager vi en projektevaluering sammen med kunden. Brugerdata A/S stræber hele tiden efter at blive bedre, og kundernes tilbagemelding er den primære kilde til dette arbejde.