Rekvisitions modul

Send bestillinger til leverandører med chefgodkendelse

Rekvisitioner fremstilles som bestillinger hos leverandører med tekster samt sags-, aktivitets-
og konteringsinformation. Rekvisitionen indgår automatisk i disponeringen så snart den er fremstillet og godkendt af den indkøbsansvarlige.  

Rekvisitionen kan sendes som papir, e-mail eller som elektronisk bilag i UBL2.0 format vedhæftet eventuelle andre bilag.

Bilaget sendes via leverandørens definition. Ved BUM model eller opgavestyring kan den
automatisk indlæses som elektronisk ordre hos entreprenøren, hvor den bliver til en godkendt opgave.  
Når faktura modtages med rekvisitionsnummer udløses den automatisk og udgår af disponeringsregnskabet.