Land- og skovbrug

Her havde Brugerdata A/S sine første kunder, og vi er stadig en væsentlig leverandør

Økonomistyring i land- og skovbrug er præget af en mange anlægsaktiver i form af produktionsarealer og maskiner.

Skovdyrkning har sine helt specielle administrative udfordringer, når varelageret er træer i skoven.

Brugerdata A/S har i mange år været leverendør til land- og skovbrug og har løbende udviklet på løsningerne, så de på bedst måde understøtter ejendommenes drift.

Skovsystemet er en af de få standardløsninger, der er udviklet specielt til virksomheder med skovdrift.