Brancheløsning

Brugerdata’s løsninger anvendes i mange brancher. I enkelte brancher leverer vi moduler, der understøtter meget specielle arbejdsprocesser optimalt

I flere brancher står man ofte med behov for software, der er specielt designet til helt branchespecifikke opgaver. I de fleste tilfælde bliver disse løsninger kun udviklet, hvis den enkelte brugervirksomhed betaler mange penge for at få udviklet løsningen netop til deres virksomhed.

Brugerdata A/S har igennem årene leveret løsninger til mange brancher, og her er vi flere gange stødt på helt specielle administrative opgaver, som kun kan løses i et specielt modul som er fuldt integreret med virksomhedens økonomisystem. Vi har udviklet løsningerne i samarbejde med brugerne og  kompetente fagfolk.

 

Områdestyring

I planlægningen af vedligeholdelse af grønne områder anvendes GIS - løsninger, der kortlægger og registrerer alle de elementer, der skal vedligeholdes. Enhver plæne, hæk og skradespand bliver et element, der kan indlæses i et system til viderebehandling. Brugerdata A/S leverer en løsning, der binder disse enkelte elementer sammen med økonomisystemet. Læs mere..

Skovsystem

Skovdrift har sine egne arbejdsopgaver. Bevoksningsregistrering, registrering af træ, selvskovning, hugsopgørelser, skovløn og entreprenørafregninger. Med vores løsning kan registreringer af skoven udføres i skoven, så man undgår dobbeltregistreringer.  

Den fulde økonomistyring med kommunikation med banker, revisorer og fagkonsulenter kan være en del afløsningen, eller det kan være et udbygget time sag modul med med opgørelser og statistik med hugstopgørelser og økonomi. Læs mere..

FAS

Forbrugs afregnings system til opkrævning af fx vand, spildevand og varme med beregning og opkrævning af aconto opkrævninger, årsopgørelser og flytteafregninger. Med denne løsning får forsyningsselskaber løst en central administrativ opgave fuldt integreret med deres økonomisystem. Læs mere..

Bygningsvedligeholdelse

I planlægningen af vedligeholdelse af bygninger registreres alle bygninger og bygningsdele, der skal vedligeholdes. Når den samlede vedligeholdelse er planlagt og budgetteret, overføres vedligeholdelsesopgaverne til resourcesyringen, hvor de udførte opgaver registreres med tids- og  maskinforbrug samt købte ydelser og materialer.

Resultatet er en komplet økonomisk opfølgning på den planlagte vedligeholdelsesplan.